Afbeelding2

Lerend Netwerk

Samen met de vier aangesloten instellingen richten we ons op het opheffen en hanteerbaar maken van ernstige ontregelingen van het persoonlijk en maatschappelijk functioneren van mensen met een lichte verstandelijke beperking. We zijn een lerend netwerk en werken samen aan de kwaliteit van zorg. Wat we doen en waar we voor staan, hoe we dit invullen en wat onze ambities zijn lees je in het document Kwaliteit@DeBorg.

De doelgroep mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen (SGLVG) is een specifieke doelgroep die bijzondere deskundigheid vraagt van medewerkers. Daarom delen we de kennis die we opdoen met De Borg-instellingen en de ketenpartners. De behandeling die we bieden aan cliƫnten wordt hiermee continue geoptimaliseerd.

Informatie over behandelmodules en afgeronde onderzoeken en projecten vind je hier. Voor meer informatie kun je contact opnemen met De Borg.