Seksueel Gezond Gedrag (SGG)

Behandelprogramma om de seksuele gezondheid te bevorderen en daarmee (een risico op) seksueel grensoverschrijdend gedrag te verminderen.

Voor mensen met een lichtverstandelijke beperking en psychische- en/of gedragsproblemen (SGLVG) is het kenmerkend dat zij vastlopen op verschillende levensgebieden als gevolg van hun beperkingen. Dit geldt ook op het gebied van seksualiteit. Dit maakt hen kwetsbaar, zowel voor dader- als slachtofferschap.

Behandelprogramma

Om ervoor te zorgen dat zij inzicht krijgen in normale gedachten rondom seksualiteit en ter voorkoming van seksueel grensoverschrijdend gedrag ontwikkelde Expertisecentrum De Borg het SGG programma. Dit is een specialistisch behandelprogramma op maat gemaakt voor deze doelgroep.

Vanaf januari 2019 wordt dit behandelprogramma bij De Borg-instellingen geïmplementeerd. Gedragsdeskundigen stemmen de manier van werken met dit programma zorgvuldig af op de behandelbehoefte van de cliënt. In de Borg-werkgroep SGG is het behandelprogramma vervolgens geëvalueerd en bijgesteld. De huidige versie van dit behandelprogramma voorziet in

1) een gedeelte om seksuele gezondheid te bevorderen en problemen te inventariseren en

2) een gedeelte ter voorkoming van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Opleidingsprogramma

De werkgroep SGG heeft ook als opdracht een opleidingsprogramma voor o.a. socio- en vaktherapeuten te ontwikkelen. In januari 2022 is er door de werkgroep een eerste blauwdruk gepresenteerd en aan de hand van de reacties is de opzet voor het opleidingsprogramma verder uitgewerkt. In maart 2023 is het eerste opleidingstraject voor Borg-medewerkers van start gegaan.

Inspiratiedag SGG

Op 4 november 2022 is er een inspiratiedag SGG georganiseerd voor betrokken Borg-medewerkers. De nieuwe versie van het behandelprogramma is gepresenteerd en er is uitgebreid stilgestaan bij het opleidingsprogramma. Deelnemers hebben deze dag positief ervaren en zijn enthousiast over het programma en de ontmoeting.

"Het met verschillende disciplines een casus bespreken heeft gezorgd voor nieuwe inzichten, zeker als bepaalde disciplines ontbreken in je eigen werk."

De programmamanager bij De Borg is Petra Sterken en de programmaleider van de Borg-werkgroep SGG is Ellen Frunt. Heb je vragen over deze behandelmodule of het opleidingsprogramma, mail dan naar info@deborg.nl.

Downloads

Handleiding Behandelprogramma SGG

Boekenlijst Leestips Bij Behandelprogramma SGG

Factsheets Opleidingsprogramma SGG