Afbeelding2

Onderzoek & innovatie

Om de diagnostiek en behandeling te kunnen verbeteren is onderzoek en innovatie nodig. We initiëren, coördineren en faciliteren diverse projecten en wetenschappelijk onderzoek om hier een belangrijke bijdrage aan te leveren. Met uiteindelijke doel dat de kwaliteit van zorg, diagnostiek en behandeling verbetert.

De Borg-instellingen werken daarin nauw samen met diverse Universiteiten, Hogescholen en kenniscentra. Daarnaast wordt ook samengewerkt met onderzoeksinstellingen zoals het Trimbosinstituut en ZonMw. De behandeling aan cliënten met een licht verstandelijke beperking en daarbij komende gedrags- en of psychiatrische problemen (SGLVG(+)) wordt hiermee continue geoptimaliseerd.

Alle lopende onderzoeken en projecten vind je hier. Voor meer informatie kan je contact opnemen met De Borg.

Onderzoek & innovatie