Kennis delen versterkt

De doelgroep mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen (SGLVG) is een specifieke doelgroep die bijzondere deskundigheid vraagt van medewerkers.

We doen binnen de instellingen voortdurend toegepast wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast ontwikkelen we op basis van ervaring en toetsing specifieke behandelprogramma’s. Om deze kennis te verbreden en om de kwaliteit van de geboden behandeling te verbeteren is in 2018 het project 'Kennis delen Versterkt SGLVG' gestart. Doel van dit project was onder andere de ontwikkeling van een specifiek opleidingsprogramma.

Ter voorbereiding op de ontwikkeling van het opleidingsprogramma voor de ketenpartners is er in september 2018 een Learning Hackathon georganiseerd. Met de uitkomsten hiervan zijn de leervragen geconcretiseerd en sluit het opleidingsaanbod goed aan bij de praktijk.

Het opleidingsprogramma is vastgesteld en wordt als leertraject aangeboden in samenwerking met de RINO-groep. De eerste leertrajecten voor Borgmedewerkers en ketenpartners zijn inmiddels met goed resultaat afgerond. Gezien de grote waardering en belangstelling, zijn er extra leertrajecten aangeboden.

Wat houdt het leertraject in?

  • Verdiepende na- en bijscholing voor Borgmedewerkers op WO, HBO- en MBO niveau; een leergang SGLVG (+).
  • Oriënterende cursus over de SGLVG (+) doelgroep voor instellingen in de zorgketen.
  • Competente medewerkers, die zich langdurig verbinden met de instelling en de cliënten.

Lees meer  

 

 

Sinds enige tijd hebben de RINO-groep en De Borg de handen ineen geslagen en verzorgen zij gezamenlijk leertrajecten voor zorgprofessionals. Op die manier wordt de kwaliteit van de opleiding beter maar profiteren ook de docenten van elkaars achtergrond, zo zeggen Frank Meeuwsen en Henrieke Lamers.

Het gehele interview over de samenwerking is hier te lezen.

Publicatie ZonMw 'Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor leertraject is van meerwaarde'. 

In 2023 is er een leertraject SGLVG (+) voor medewerkers van de Borg-instellingen succesvol afgerond. Ook in 2024 wordt er weer een nieuwe leertraject voor de Borg-instellingen georganiseerd. 

Voor ketenpartners start er een nieuw leertraject op 14 mei 2024: klik hier voor meer informatie en inschrijving.

Voor vragen over het opleidingsaanbod kun je terecht bij Petra Sterken. 

 

Ervaringsverhalen

 

Dit project is mede mogelijk gemaakt met een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.