Kwaliteit@DeBorg

Kwaliteit vormt het uitgangspunt van de kennis en innovatie die de Borg-instellingen ontwikkelen en delen. We werken samen aan de verbetering van de kwaliteit van behandeling. Jaarlijks leggen we aan instanties, verzekeraars en overheden op meerdere manieren verantwoording af via landelijk afgesproken kwaliteitsinstrumenten.

In de afgelopen jaren hebben verschillende sectoren hun eigen kwaliteitskaders opgeleverd. De vereniging gehandicaptenzorg heeft een Kwaliteitskader dat in 2022 is herzien, in 2022 is ook het definitieve Kwaliteitskader Forensische zorg vastgesteld, en het Kwaliteitsstatuut van de GGZ is in 2021 opgeleverd. De Borg-instellingen werken op de grensvlak van de forensische zorg, de gehandicaptenzorg en de GGZ. Om samenhang aan te brengen in de verschillende kaders waar onze instellingen aan moeten voldoen, is ervoor gekozen om de gemeenschappelijke activiteiten die worden ondernomen om de zorg te verbeteren inzichtelijk te maken. Daarom is in 2022 gewerkt aan het document Kwaliteit@DeBorg. In dit document wordt o.a. beschreven:

  • wat onze gedeelde visie is;
  • wat onze ambities zijn;
  • hoe we met elkaar samenwerken ;
  • wat we doen aan onderzoek en innovatie;
  • aan welke inhoudelijke thema's we werken;
  • hoe we cliĆ«nten bij onze activiteiten betrekken;
  • hoe we kennis en kunde met elkaar en het veld delen;
  • hoe we implementeren.

We gaan ook in 2023 met Kwaliteit@DeBorg aan de slag en presenteren begin 2024 een nieuwe versie.

Tot 2022 hebben de Borg-instellingen in samenwerking met het EFP vijf cycli gedaan van een eigen Kwaliteitsnetwerk De Borg.