Organisatie

Expertisecentrum De Borg is een samenwerkingsverband van de vier door de overheid erkende SGLVG-instellingen: Fivoor, Ipse de Bruggen, STEVIG en Trajectum. Er is expertise aanwezig over de behandeling van mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen (SGLVG).

De behandelingen zijn voor cliënten waarvan de problematiek balanceert op het snijvlak van drie sectoren:

  • Verstandelijk gehandicaptenzorg (VG);
  • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ);
  • Forensische zorg (Veiligheid en Justitie).

Wat doen we?

  • We ontwikkelen samen kennis.
  • We voeren toegepast wetenschappelijk onderzoek uit.
  • We delen onze kennis.
  • We implementeren innovaties.

 

Expertisecentrum De Borg is in 1999 opgericht met als doel om de krachten te bundelen, kennis te delen en uit te wisselen op het gebied van diagnostiek, behandeling en wetenschappelijk onderzoek.

De Borg initieert, coördineert en faciliteert diverse advies- en werkgroepen, waarbinnen medewerkers van de SGLVG-behandelcentra hun kennis bundelen en delen. Dit leidt tot innovatie op het gebied van diagnostiek, behandeling en wetenschappelijk onderzoek. De behandeling aan SGLVG(+) cliënten wordt hiermee continue geoptimaliseerd. Met als doel dat cliënten grip op hun leven krijgen en kunnen deelnemen aan de maatschappij.

De Borg-instellingen

Samenwerkingsverband

Leden van De Borg delen en onderschrijven een gezamenlijke visie op hun cliënten en behandeling, en leveren deze onder dezelfde voorwaarden. Daarbij horen onder meer de specialistische programma's en het behandelprogramma ambulante behandeling SGLVG. Onze visie, kernwaarden en de verschillende programma's zijn te vinden op deze website. Op dit moment wordt ook het behandelprogramma klinische behandeling uitgewerkt, welke begin volgend jaar wordt gepubliceerd. Met ingang van 2023 werkt De Borg met een eigen kwaliteitsdocument -Kwaliteit@DeBorg- waarin de visie, doelen en activiteiten zijn beschreven. De kwaliteit van de SGLVG-behandeling wordt bewaakt met een systeem van jaarlijkse onderlinge visitatie.

Het gezamenlijke Borgbureau wordt voor het grootste deel door de leden van het samenwerkingsverband gefinancierd. Hierbij hoort ook een jaarlijkse vaste bijdrage voor o.a. wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast wordt op vele lagen van de organisaties samengewerkt, waarvoor de leden ook een grote personele inspanning leveren.