Organisatie

Expertisecentrum De Borg is een samenwerkingsverband van de vier door de overheid erkende SGLVG-instellingen: Fivoor, Ipse de Bruggen, STEVIG en Trajectum. Er is expertise aanwezig over de behandeling van mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen (SGLVG).

De behandelingen zijn voor cliënten waarvan de problematiek balanceert op het snijvlak van drie sectoren:

  • Verstandelijk gehandicaptenzorg (VG);
  • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ);
  • Forensische zorg (Veiligheid en Justitie).

Wat doen we?

  • We ontwikkelen samen kennis.
  • We voeren toegepast wetenschappelijk onderzoek uit.
  • We delen onze kennis.
  • We implementeren innovaties.

 

Expertisecentrum De Borg is in 1999 opgericht met als doel om de krachten te bundelen, kennis te delen en uit te wisselen op het gebied van diagnostiek, behandeling en wetenschappelijk onderzoek.

De Borg initieert, coördineert en faciliteert diverse advies- en werkgroepen, waarbinnen medewerkers van de SGLVG-behandelcentra hun kennis bundelen en delen. Dit leidt tot innovatie op het gebied van diagnostiek, behandeling en wetenschappelijk onderzoek. De behandeling aan SGLVG(+) cliënten wordt hiermee continue geoptimaliseerd. Met als doel dat cliënten grip op hun leven krijgen en kunnen deelnemen aan de maatschappij.

 

De Borg-instellingen

Werken aan kwaliteit

We hebben een kwaliteitsnetwerk waarbij kwaliteitsontwikkeling geen standaard uit een boekje is, maar een proces waarbij we steeds van elkaar en de praktijk leren. We werken altijd aan verbetering van de behandelmethodieken en kijken en luisteren naar wat de cliënten nodig hebben om een zo normaal mogelijk leven te leiden met de ondersteuning waar nodig is.

Kwaliteitsnetwerk De Borg