Kernwaarden

De Borg-instellingen integreren de kernwaarden Bejegenen, Behandelen en Beveiligen tot één behandelaanpak.

Bejegenen

is de kernwaarde van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Vanuit het orthopedagogisch (opvoedkundig) model worden cliënten zodanig ondersteund dat zij zo optimaal mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving.

Behandelen

is de kernwaarde van de geestelijke gezondheidszorg. Op basis van het medisch model worden de klachten onderzocht. Patiënten worden behandeld, waardoor de klachten verminderen of dat de patiënt geneest.

Beveiligen

is de kernwaarde van justitie.
Op basis van het reclasseringmodel worden instrumenten ingezet voor risicotaxatie en risicomanagement om mensen die te maken hebben gehad met justitie zo optimaal mogelijk te kunnen laten participeren in de samenleving.

Vanuit hun verschillende achtergrond brengen De Borg-instellingen elk één van deze kernwaarden in. Door intensieve samenwerking kunnen alle behandelcentra hun cliënten goede Bejegening, Behandeling en Beveiliging bieden. De basis ligt bij de juiste bejegening omdat mensen met een lichte verstandelijke beperking gemakkelijk worden overvraagd. De behandeling en beveiliging worden hierop afgestemd.