Onze missie

Het bieden van hoogwaardige SGLVG-behandeling, zorg en ondersteuning.

De SGLVG-behandelcentra werken op het snijvlak van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Door een vanuit deze expertises geïntegreerde behandeling bieden de behandelcentra cliënten een optimale behandeling. Onderzoek, diagnostiek en behandeling behoren tot de kernactiviteiten van de SGLVG-instellingen.

Het is onze missie om mensen met een (lichte) verstandelijke beperking die door hun complexe probleemgedrag zijn vastgelopen en de greep op hun leven zijn kwijtgeraakt, hoogwaardige SGLVG-behandeling, zorg en ondersteuning te bieden. Zodat ze de draad van hun leven weer kunnen oppakken en op een humane en volwaardige wijze deel kunnen uitmaken van de maatschappij.

De behandelcentra doen dit vanuit de integratie van de eigen expertise en kernwaarden.

Bejegenen

In de verstandelijk gehandicaptenzorg (VG) worden cliënten ondersteund vanuit een orthopedagogisch (opvoedkundig) model. Doel is dat cliënten zo optimaal mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving.

Behandelen

In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) worden cliënten vanuit een medisch model onderzocht. Op basis van hun klachten worden zijn behandeld zodat de klachten verminderen of verdwijnen.

Beveiligen

Vanuit het reclasseringsmodel worden instrumenten ingezet om risico's van (ex-) gedetineerden zo goed mogelijk te taxeren en te managen. Met als doel mensen zo optimaal mogelijk te laten participeren in de samenleving.

Deze drie kernwaarden vloeien samen in de behandelingen die in Borg-verband ontwikkeld zijn. Met de samengevoegde expertise is één behandelaanpak ontwikkeld die in alle behandelcentra wordt geboden. Ongeacht of cliënten worden aangemeld vanuit de VG, de GGZ of Justitie.

Meer over de kernwaarden