Kennis delen versterkt!

De Borg is een lerend netwerk. Naast het delen van kennis bieden we ook opleidingsprogramma's aan. Deze opleidingsprogramma's zijn voor de medewerkers van de Borg-instellingen en de ketenpartners. De behandeling die we bieden aan cliënten wordt hiermee continue geactualiseerd en geoptimaliseerd.

Als lerend netwerk delen wij kennis en informatie binnen de Borg-instellingen en met ketenpartners. Een van de middelen voor kennis deling is het ontwikkelen van trainingen, opleidingen en inspiratiedagen. Enkele voorbeelden worden hier weergegeven. Voor meer informatie of een training op maat kun je contact opnemen met De Borg.

Leertraject SGLVG(+)

Opleiding voor medewerkers die werken met mensen met een licht verstandelijke beperking en daarbij komende gedrags- en/of psychiatrische problemen.

Wat houdt het leertraject in?

  • Verdiepende na- en bijscholing voor Borgmedewerkers op WO, HBO- en MBO niveau; een leergang SGLVG (+).
  • Oriënterende cursus over de SGLVG (+) doelgroep voor instellingen in de zorgketen.
  • Competente medewerkers, die zich langdurig verbinden met de instelling en de cliënten.

Lees meer

Opleidingsprogramma Seksueel Gezond Gedrag (SGG)

Opleidingsprogramma voor o.a. socio- en vaktherapeuten van de Borg-instellingen ter ondersteuning van het behandelprogramma.

Om ervoor te zorgen dat cliënten inzicht krijgen in normale gedachten rondom seksualiteit en ter voorkoming van seksueel grensoverschrijdend gedrag is het SGG programma ontwikkeld. Dit is een specialistisch behandelprogramma op maat gemaakt voor de doelgroep. Ter ondersteuning van dit programma is het opleidingsprogramma ontwikkeld.

Lees meer

Training Grip op Agressie (GoA)

De GoA-training wordt aangeboden ter ondersteuning van het behandelprogramma voor medewerkers van Borg-instellingen.

Agressie is de belangrijkste reden om cliënten aan te melden bij de Borg-instellingen. Hiervoor is een speciale behandelmodule Grip op Agressie ontwikkeld. Het behandelprogramma is speciaal geschreven voor mensen met een LVB en ernstig agressief (delict-)gedrag.

Lees meer

Scholing risicomanagement

In samenwerking met het EFP is een korte scholing van een dag ontwikkeld over risicomanagement. 

De focus van de scholing ligt op het lezen en interpreteren van de diverse instrumenten, de afstemming op de specifieke aandachtspunten bij de SGLVG-doelgroep en oefening met casuïstiek. Ook wordt er aandacht besteed aan het opstellen van een risicomanagementplan en de aansluiting met de werkvloer. 

Mini module 'LVB: kennis zorgt voor het beste besluit'

In samenwerking met het OM, VWS en J&V werken we aan de ontwikkeling van een mini module gericht op compacte informatievoorziening voor strafrechters en het OM. Naast informatie over de SGLVG-doelgroep, wordt o.a. de relevante wetgeving, het beoordelen van een client en de keuze voor gepast zorg belicht.

De digitale mini module zal op elk device via een willekeurige internetbrowser te gebruiken zijn (bijvoorbeeld laptop, tablet en smartphone).

Inspiratiedagen

Aan de hand van inhoudelijke thema's wordt er jaarlijks een inspiratiedag georganiseerd voor Borg-medewerkers. Deze inspiratiedagen zijn gericht op kennisontwikkeling, maar er is ook ruimte voor de ontmoeting, kennisdeling en verbinding.

Kennis vindplaats

Op de pagina's van de behandelprogramma's op deze website, wordt ook ruimte gemaakt voor een kennis vindplaats met o.a. relevante artikelen, publicaties en link naar filmpjes. Dit nieuwe onderdeel is nog in ontwikkeling en zal het komende jaar sterk worden uitgebreid.

Uitwisselingsbijeenkomst FACT LVB

Circa twee per jaar wordt er een uitwisselingsbijeenkomst FACT LVB georganiseerd waar betrokkenen van Borg-instellingen en ketenpartners voor worden uitgenodigd. Naast het uitwisselen van ervaringen en kennisdeling wordt bijvoorbeeld ook de nieuwe schaal FACT LVB met elkaar besproken. Heb je belangstelling om hierbij aan te sluiten? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie over FACT LVB