Grip op Agressie

Behandelmodule Grip op Agressie

Agressie is de belangrijkste reden om cliënten aan te melden bij de Borg-instellingen, zo blijkt uit onderzoek. Hiervoor is een speciale behandelmodule 'Grip op Agressie - GoA' ontwikkeld:

  • de behandelmodule omvat een modulair Borgbreed behandelaanbod gebaseerd op de behandelvisie (forensische) SGLVG;
  • de behandelmodule biedt begeleiders de kennis om een passend milieu te creëren;
  • Borg-medewerkers kunnen een trainingsprogramma volgen om zich de behandelwijze eigen te maken;
  • via wetenschappelijk onderzoek wordt getoetst of doelstellingen worden gehaald.

Het behandelprogramma is speciaal geschreven voor mensen met een LVB en ernstig agressief (delict-)gedrag. De deelnemers (vrijwillig opgenomen of met een rechterlijke maatregel) zijn positief. Zij geven aan nieuwgeleerde vaardigheden toe te kunnen passen in verschillende situaties waardoor agressief gedrag niet meer aan de orde is. Grip op Agressie is in 2013 erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie en maakt sindsdien onderdeel uit van het kwaliteitsprogramma van het KFZ.

In de Borg-werkgroep Grip op Agressie wordt het behandelprogramma door inhoudelijk deskundigen geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Het programma Grip op Agressie bestaat uit onderstaande onderdelen. Door op de titel te klikken, is het document in te zien.

Trainershandleidingen klinisch:

Trainershandleiding ambulant:

Werkboek voor cliënten klinisch:

Werkboek voor cliënten ambulant:

De programmamanager bij De Borg is Petra Sterken en de programmaleider van de Borg-werkgroep GoA is Hilde Niehoff. Heb je vragen over deze behandelmodule, mail dan naar info@deborg.nl.