Forensische (F)ACT voor LVB

Ambulante behandelmethode voor mensen met een LVB

Hoe behandel, begeleid en rehabiliteer je mensen met een LVB, bijkomende psychiatrische aandoeningen en complexe problematiek? Met forensisch (F)ACT voor LVB; een model met een integraal aanbod van behandeling, begeleiding en rehabilitatie specifiek voor mensen met een LVB. F(ACT) is een ambulante behandeling, aangeboden door de gespecialiseerde (F)ACT-teams vanuit de SGLVG(+) behandelcentra die bij De Borg zijn aangesloten.

Nieuwe vorm van zorg

De verstandelijk gehandicapten sector heeft een nieuwe vorm van zorg voor cliënten met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedrags-, psychiatrische en vaak ook verslavingsproblemen: Flexible Assertive Community Treatment (F)ACT. In binnen- en buitenland is weinig ervaring opgedaan met het effect van F(ACT).

Laura Neijmeijer heeft, samen met De Borg en het Trimbos-instituut, een meerjarenonderzoek gedaan naar de werkzaamheid van (F)ACT LVB-teams. We ontwikkelden de methodiek verder en toetsten de effecten van de behandeling via een speciaal samengestelde ROM-set.

In de GGZ wordt al langere tijd gewerkt met (F)ACT en deze vorm van intensieve ambulante (bemoei)zorg wordt nu ook met succes toegepast in de gehandicaptenzorg. Er zijn speciale teams samengesteld die (F)ACT bieden. De behandeling sluit aan bij het begripsvermogen van de cliënten. Daarin onderscheiden de teams van De Borg zich van andere (F)ACT-teams.

De (F)ACT-teams LVB van De Borg-instellingen werken verspreid over heel Nederland.

Mensen met een licht verstandelijke beperking en ernstig probleemgedrag hebben baat bij intensieve ambulante (bemoei)zorg ((F)ACT )

Intensieve ambulante (bemoei)zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstig probleemgedrag zorgt ervoor dat zij beter gaan functioneren en minder vaak opgenomen worden in de GGZ of de verstandelijk gehandicaptenzorg. Ook neemt de sociale overlast af en komen zij minder vaak in contact met politie en justitie. Dit blijkt uit een onderzoek van Laura Neijmeijer. Laura maakte voor haar onderzoek gebruik van informatie over ruim 600 cliënten die tussen 2011 en 2017 werden behandeld in acht FACT-teams. Deze teams bieden Flexible Assertive Community Treatment, oftewel proactieve behandeling en begeleiding in de maatschappij, aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en bijkomende ernstige problematiek, zoals verslaving of psychiatrische problemen. De meeste teams maken deel uit van één van de organisaties die onderdeel zijn van Expertisecentrum De Borg. Een deel van de cliënten is in contact geweest met politie en justitie en moest zich verplicht ambulant laten behandelen.

 

Op 7 september jl. promoveerde Laura aan de Radboud Universiteit. Wil je meer weten over dit onderwerp? Lees dan het magazine ‘Nieuwe zorg, nieuwe kans’.

Downloads

De Borg Magazine (F)ACT LVB September 2020