Kennisnetwerk Specialistische Doelgroepen langdurige zorg

Kennisnetwerk gericht op specifieke doelgroepen: NetwerQ

Vijf kennisnetwerken voor specifieke doelgroepen maken deel uit van het nieuwe ZonMw-programma ‘Kennisnetwerken voor specifieke doelgroepen in de langdurige zorg’. Dat wordt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) uitgevoerd.

De kennisnetwerken willen bestaande samenwerkingsverbanden versterken en met elkaar verbinden. Deze aanpak komt de ontwikkeling, verspreiding en toepassing van kennis ten goede. In navolging op de start van het nieuwe programma werden de aanvragen van vijf geselecteerde kennisnetwerken gehonoreerd. Die zijn vervolgens op 1 april 2020 formeel van start gegaan.

De kennisnetwerken richten zich ieder op een specifieke doelgroep: mensen met het syndroom van Korsakov, niet-aangeboren hersenletsel in de chronische fase (NAH+), de ziekte van Huntington, mensen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen (SGLVG) en Multiple Sclerose (MS). Door middel van de impuls die de netwerken krijgen via ZonMw wordt binnen en tussen de kennisnetwerken het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis gestimuleerd. Met als doel de kennisinfrastructuur van de langdurige zorg voor deze specifieke doelgroepen te versterken.

Het gaat om de volgende kennisnetwerken:

  • Expertisecentrum SGLVG De Borg
  • Huntington Kennisnet Nederland
  • Kennisnetwerk Korsakov
  • Kennisnetwerk progressieve MS langdurige zorg
  • NAH+ Kennisnetwerk

Waar staan we nu

De netwerken hebben voor 2020 en 2021 een plan van aanpak geschreven voor de verdere op- en uitbouw van de kennisnetwerken. ZonMw gaat ook dit jaar voor- en najaarsoverleggen organiseren met en voor de kennisnetwerken. In 2021 vinden de eerste site visits plaats; bij De Borg heeft deze plaatsgevonden op 25 februari jl.

Op 9 maart is er een kennishackathon gehouden, een eendaagse bijeenkomst met deelnemers uit de netwerken die samen enkele gezamenlijke thema’s aan de orde stellen en tot creatieve oplossingen proberen te komen. We kijken terug op een succesvolle dag. We hebben kennis met elkaar en elkaars organisaties gemaakt, we hebben een begin gemaakt met de gezamenlijke kennisagenda en de eerste ideeën voor het delen van kennis binnen het onderwijs staan op papier.

Visueel verslag kennishackathon

De hackathon was ook het startschot voor de samenwerking met nog vijf andere doelgroepen. Zoals beschreven in het rapport 'Expertisecentra langdurige zorg' zijn dit de volgende doelgroepen:

  • Gerontopsychiatrie (GP);
  • Dementie met zeer ernstige gedragsproblematiek (D-zep);
  • Matige of ernstige verstandelijke beperking (VB) met zeer ernstige gedragsproblematiek;
  • Langdurige bewustzijnsstoornis: niet-responsief waaksyndroom (24-33) en laagbewuste toestand;
  • Kinderen/jongeren met NAH.

Wilt u op de hoogte blijven van de projecten en resultaten van de kennisnetwerken? Houdt u dan de programmapagina van ZonMw in de gaten of abonneert uzelf op de nieuwsbrief Gehandicapten en Chronisch Zieken. Voor meer informatie over de kennisnetwerken kunt u ook terecht op de gezamenlijke website: www.netwerq.nu

De projectleider van NetwerQ is Marjet van Baggum. Heb je vragen over NetwerQ, mail dan naar info@deborg.nl.

 

Dit project is tot stand gekomen met subsidie van ZonMw.

Status

Projectperiode: april 2020 - december 2024