Vakwerk!

Vakwerk! is een handboek voor begeleiders 24-uurs-zorg die werken met cliënten met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische aandoeningen.

Vakwerk. Dat is wat de begeleiders 24-uurs-zorg leveren die dagelijks werken met cliënten die behalve een lichte verstandelijke beperking ook kampen met ernstige psychiatrische aandoeningen en/of gedragsstoornissen. Cliënten die een tijdelijke behandeling krijgen in één van de instellingen van De Borg, die langdurig verblijven in een instelling voor verstandelijk gehandicapten of in een justitiële inrichting, die in de GGZ worden behandeld of die thuis- of dakloos zijn.

Behandelen is mensenwerk, waarbij verschillende professionals betrokken zijn. De begeleider 24-uurs-zorg speelt voor de cliënten daarin een belangrijke rol. Niet alleen om ervoor te zorgen dat de dagelijkse bejegening in alle facetten is afgestemd op hun verstandelijke beperking, hij of zij levert ook een bijdrage aan therapieën en trainingen en ondersteunt de cliënten het geleerde te integreren in het dagelijks leven op de afdeling, op het werk of in de vrije tijd.

De instellingen van De Borg hebben samen met de HAN VDO in Nijmegen een leergang voor begeleiders 24-uurs-zorg. De kennis die daarbij in de loop der jaren is opgebouwd, is gebundeld in het handboek Vakwerk!. Dit boek biedt een gedegen overzicht van alle facetten waarmee de begeleiders in hun werk te maken hebben, is bruikbaar voor velen die met deze groep cliënten werken en levert een belangrijke bijdrage aan de professionalisering van het beroep van de begeleider 24-uurs-zorg.

Publicaties

Je kunt Vakwerk! ook bestellen door te mailen naar info@deborg.nl. Het boek kost € 24,50 (excl. €3,- verzendkosten). Je ontvangt per mailbericht een factuur met betalingsgegevens.

Op 5 juni 2024 wordt bij het jubileumcongres van De Borg 'Van netwerk naar vangnet' een vernieuwde versie van Vakwerk! gepresenteerd.