Omgaan met middelen en verslaving

Behandelmodule en training voor clienten 'Ge-zonder-leven'.

"Verslaving is een tot chroniciteit neigende, recidiverende hersenaandoening, die kan leiden tot blijvende veranderingen in de hersenen en zijn ontstaan en instandhouding vindt in een ongunstige combinatie van biologische, psychische en sociale factoren."

Dat is de visie van het Borgprogramma Verslaving. Deze visie is richtinggevend voor de opzet van de behandeling binnen De Borg-instellingen. Deze visie:

 • erkent dat het ontstaan en voortbestaan van verslaving afhankelijk is van meerdere factoren en complex is. Daarom is de behandeling allereerst gericht op het verkrijgen van evenwicht, zodat de deelnemer op relatief stabiele wijze kan functioneren;
 • stelt dat verslaving schadelijk is en mogelijk blijvende gevolgen heeft voor iemands mogelijkheden. In de behandeling wordt onderzocht in hoeverre iemand blijvende hersenschade heeft opgelopen;
 • maakt dat terugval in gebruik wordt gezien als reëel en geaccepteerd onderdeel van het behandelproces.

Zeker de helft van de cliëntenpopulatie van De Borg gebruikt(e) verslavende middelen voor en/of tijdens delict- of probleemgedrag.

Tijdens de behandeling in één van de behandelcentra kunnen cliënten een training volgen die afgestemd is op het ontwikkelingsniveau van deelnemer. De trainingen worden in groepsverband gegeven, maar kunnen ook individueel gevolgd worden. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij (enigszins) gemotiveerd is om de training te volgen en erkent dat hij heeft gebruikt en dat hij in de problemen is geraakt. Er zijn verschillende behandelmodulen beschikbaar: "Het Begin"(Motivatietraining), "Mijn Gebruik", "Vaardigheidstraining Omgaan met middelengebruik en verslaving" en "Terugvalpreventie".


Voor cliënten waarbij (nog) geen sprake is van riskant of problematisch gebruik is een voorlichtingstraining ontwikkeld.

In De Borg-werkgroep Verslaving wordt het behandelprogramma door inhoudelijk deskundigen geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Behandelprogramma Verslaving bestaat uit:

Behandelmodulen:

 • Het Begin (motivatietraining)
 • Mijn Gebruik
 • Vaardigheidstraining Omgaan met middelengebruik en verslaving

Training Ge-zonder-leven:

 • Handleiding Programma verslaving
 • Compilatie 1e training verslaving
 • Compilatie 2e training verslaving
 • Compilatie 3e training verslaving
 • Compilatie Dramatherapie verslaving
 • Compilatie PMT verslaving

 

Sterker dan de Kick

Dichterbij heeft de verslavingsmodule vertaald naar de training 'Sterker dan de Kick’. Deze training is gebaseerd op de behandelmodule van De Borg: ‘Omgaan met middelen en verslaving’ en de Libermanmodule ‘Trainingsmodule omgaan met verslaving’ (Roberts, Shaner , Eckman, 1999). Sterker dan de Kick is een individuele training voor die gebruikt kan worden bij middelenverslaving en bij excessief gebruik van games en internet. De module is inmiddels gecertificeerd door Vilans .

Kijk voor meer informatie op http://www.sterkerdandekick.nl/