Kennis delen Versterkt

De doelgroep mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen (SGLVG) is een specifieke doelgroep die bijzondere deskundigheid vraagt van medewerkers.

Binnen De Borg-instellingen wordt voortdurend toegepast wetenschappelijk onderzoek gedaan. Daarnaast worden op basis van ervaring en toetsing specifieke behandelprogramma’s ontwikkeld. Om deze kennis te verbreden en om de kwaliteit van de geboden behandeling te verbeteren is in 2018 het project 'Kennis delen Versterkt SGLVG 2018-2020' gestart.

Doelstelling van het project is de ontwikkeling van een opleidingsprogramma voor Borgmedewerkers en medewerkers die verderop in de zorgketen met de doelgroep SGLVG te maken hebben. Deze kennis en leergang moet voor iedereen toegankelijk zijn die met deze cliënten te maken krijgen. Het is van essentieel belang dat deze kennis ook bij de andere zorgaanbieders terecht komt, zodat de overgangen voor de cliënt soepel verlopen en ze een meer eenduidige benadering krijgen van begeleiders. Dit betekent toegang voor medewerkers van verschillende instellingen in de zorgketen. Het beoogde effect is dat de begeleiders naast een stevige persoonlijkheid ook adequate kennis over deze doelgroep in huis hebben.

Ter voorbereiding op de ontwikkeling van het opleidingsprogramma voor de ketenpartners is er in september 2018 een Learning Hackathon georganiseerd. Met de uitkomsten hiervan zijn de leervragen geconcretiseerd en sluit het opleidingsaanbod goed aan bij de praktijk.

Het opleidingsprogramma is vastgesteld en wordt als leertraject aangeboden in samenwerking met de RINO-groep. De eerste leertrajecten voor Borgmedewerkers en ketenpartners zijn inmiddels met goed resultaat afgerond. Gezien de grote waardering en belangstelling, worden er nieuwe leertrajecten aangeboden.

Wat houdt de opleiding in?

  • Verdiepende na- en bijscholing voor Borgmedewerkers op WO, HBO- en MBO niveau; een leergang SGLVG (+).
  • Oriënterende cursus over de SGLVG (+) doelgroep voor instellingen in de zorgketen.
  • Competente medewerkers, die zich langdurig verbinden met de instelling en de cliënten.

Lees meer  

Voor vragen over het opleidingsaanbod kun je terecht bij Petra Sterken. 

 

Ervaringsverhalen

 

Dit project is mede mogelijk gemaakt met een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.