Agressie

Onderzoek naar agressie- en stressfactoren

Waarom wordt iemand agressief, wat zijn bepalende stressfactoren en welke invloed heeft interactie tussen begeleiders en cliënten op agressie? Peter de Looff heeft hier vier jaar (promotie-)onderzoek naar gedaan. Het promotieonderzoek bestond uit diverse onderdelen:

  • een systematische review van relevante wetenschappelijke onderzoeken;
  • een onderzoek waarbij cliënten ongeveer een week een stressmeter dragen. Daaraan is af te lezen of er een relatie is tussen stress (ook wel verhoogde arousal) en een agressie-incident. Hieruit is ook op te maken hoe het stressniveau is gedurende verschillende dagdelen;
  • een onderzoek onder begeleiders en sociotherapeuten. Ook bij hen wordt verhoogde arousal gemeten via stressmeters. In dit onderzoek wordt ook het effect van emotionele intelligentie, persoonskenmerken en werk-gerelateerde stress gemeten (burnout symptomen).

Het onderzoek is afgerond en op 15 mei 2019 heeft Peter de Looff het promotieonderzoek verdedigd. In vervolg op het promotieonderzoek is in 2018 een implementatieproject gestart: project 'Biosensoren voor iedereen'.

Het De Borg magazine "Slimme horloges dragen bij aan de veiligheid op de werkvloer" geeft inzicht in de resultaten en aandachtspunten van het onderzoek. Ook het volledige promotierapport is te downloaden en de drukversie is te bestellen bij De Borg: info@deborg.nl.

Het gebruik van slimme ‘horloges’ (wearables technologie) in de (geestelijke) gezondheidszorg levert hoge verwachtingen op. Het idee is dat wearables kunnen worden gebruikt om veranderende niveaus van emotionele toestanden en gedrag te detecteren. Daarnaast is de verwachting dat mensen zich bewust kunnen worden van factoren die invloed hebben op hun emoties en gedrag met behulp van slimme ‘horloges’. Als ze zich daarvan bewust kunnen worden dan kunnen ze deze informatie mogelijk ook gebruiken om emoties en gedrag te reguleren. Denk o.a. aan het toepassen van ontspanningsoefeningen, sporten, mediteren of sociale steun zoeken. Het gebruik van slimme ‘horloges’ zou hiermee kunnen bijdragen aan de veiligheid op de werkvloer voor zowel cliënten als begeleiders. Niet in de laatste plaats kunnen de gegevens van de slimme ‘horloges’ informatie geven over de hoeveelheid stress die begeleiders in hun werk ervaren, hoe sterk zij
reageren op agressief gedrag van cliënten en hoe zij kunnen voorkomen dat stress overgaat in burn-out symptomen of mogelijk ziekteverzuim vanwege werk gerelateerde stress.

Dit project is mede mogelijk gemaakt met een innovatiesubsidie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie |  Divisie Forensische Zorg.

WIP: wearables in de praktijk

Een samenwerking tussen De Borg, de Radboud Universiteit (RU), de Universiteit Twente (UT) en het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft geleid tot  een vrij toegankelijke gebruikersgroep van onderzoekers en behandelaren gericht op het gebruik van wearables in de praktijk (WIP). Met WIP wordt een brug geslagen tussen wetenschap en praktijk met als doel om ervaringen te delen en van elkaar te leren. Inmiddels komt de groep tweejaarlijks bijeen en bestaat uit een uitgebreid (inter)nationaal netwerk met diverse stakeholders.

Meer informatie vind je op de website: wearablesinpractice.com.