Biosensoren voor iedereen

Implementatieproject van biosensoren in het dagelijks gebruik door begeleiders en cliënten.

In vervolg op het promotieonderzoek Agressie is in 2018 het project 'Biosensoren voor iedereen' gestart. Binnen De Borg-instellingen is vier jaar het gebruik van draagbare biosensoren onderzocht voor het voorspellen van zowel agressief gedrag bij forensische cliënten met een licht verstandelijke beperking als werkstress bij hun begeleiders.

De biosensoren kunnen als instrument van vroegsignalering ingezet worden in de dagelijkse praktijk omdat zij een voorspellende waarde voor agressie en burn-out symptomen lijken te hebben. Daarnaast kunnen dergelijke sensoren ingezet worden om biofeedback te geven aan cliënten en begeleiders als de waarden van hartslag en huidgeleiding bij cliënten omhoog lopen, wat inzicht geeft in lichamelijke signalen die wijzen op een naderende agressieve uitbarsting. Het gebruik van biosensoren zou hiermee kunnen bijdragen aan de veiligheid op de werkvloer voor zowel cliënten als begeleiders. Niet in de laatste plaats kunnen de gegevens van de biosensoren informatie geven over de hoeveelheid stress die begeleiders in hun werk ervaren, hoe sterk zij reageren op agressief gedrag van cliënten, en hoe zij kunnen voorkomen dat stress overgaat in burn-out symptomen of mogelijk ziekteverzuim vanwege werk gerelateerde stress

Het doel van dit project is om het dagelijks gebruik van deze biosensoren voor zowel begeleiders als cliënten vrij beschikbaar en hanteerbaar te maken en te implementeren in de dagelijkse praktijk van begeleiding en behandeling binnen De Borg-instellingen. Hiervoor wordt onder andere een workshop ontwikkeld en vrij toegankelijke software geschreven en beschikbaar gesteld.

Het projectplan is geschreven voor cliënten en begeleiders van De Borg-instellingen maar is mogelijk ook bruikbaar in de GGZ of gespecialiseerde VG instellingen.

Waar staan we nu

Het implementatieproject bevindt zich nu in de onderzoeksfase. De randvoorwaarden voor het project zijn in kaart gebracht en er is een implementatienetwerk binnen De Borg-instellingen vormgegeven. De eerste pilotfase, van 1 mei en tot en met 31 augustus 2019, is afgerond en gerapporteerd. In deze pilotfase staat vooral onderzoek naar het gebruiksgemak en de bruikbaarheid van verschillende type biosensoren centraal. Gebruikers, cliënten en medewerkers binnen De Borg-instellingen, wordt gevraagd een biosensor te dragen waarna een vragenlijst over bruikbaarheid, acceptatie en continu gebruik van de draagbare biosensor wordt afgenomen. De start van de tweede pilotfase is uitgesteld in verband met de COVID-maatregelen. Streven is te starten in november 2020. In deze pilot staat niet alleen het gebruik van de devices centraal, maar ook de analyse van de data.

Dit project is mede mogelijk gemaakt met een subsidie van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

Status

Projectperiode: augustus 2018 - december 2021

  Projectplan Biosensoren Voor Iedereen

Downloads

De Borg Magazine Onderzoek Agressie April 2019

Rapport Eerste Pilot Project 'Biosensoren Voor Iedereen'