Biosensoren voor iedereen

Implementatieproject van biosensoren in het dagelijks gebruik door begeleiders en cliënten.

In vervolg op het promotieonderzoek Agressie is in 2018 het project 'Biosensoren voor iedereen' gestart. Binnen De Borg-instellingen is vier jaar het gebruik van draagbare biosensoren onderzocht voor het voorspellen van zowel agressief gedrag bij forensische cliënten met een licht verstandelijke beperking als werkstress bij hun begeleiders.

De biosensoren kunnen als instrument van vroegsignalering ingezet worden in de dagelijkse praktijk omdat zij een voorspellende waarde voor agressie en burn-out symptomen lijken te hebben. Daarnaast kunnen dergelijke sensoren ingezet worden om biofeedback te geven aan cliënten en begeleiders als de waarden van hartslag en huidgeleiding bij cliënten omhoog lopen, wat inzicht geeft in lichamelijke signalen die wijzen op een naderende agressieve uitbarsting. Het gebruik van biosensoren zou hiermee kunnen bijdragen aan de veiligheid op de werkvloer voor zowel cliënten als begeleiders. Niet in de laatste plaats kunnen de gegevens van de biosensoren informatie geven over de hoeveelheid stress die begeleiders in hun werk ervaren, hoe sterk zij reageren op agressief gedrag van cliënten, en hoe zij kunnen voorkomen dat stress overgaat in burn-out symptomen of mogelijk ziekteverzuim vanwege werk gerelateerde stress

Het doel van dit project is om het dagelijks gebruik van deze biosensoren voor zowel begeleiders als cliënten vrij beschikbaar en hanteerbaar te maken en te implementeren in de dagelijkse praktijk van begeleiding en behandeling binnen De Borg-instellingen. Hiervoor wordt onder andere een informatieprogramma (animatie en korte informatiefilmpjes) ontwikkeld en vrij toegankelijke software geschreven en beschikbaar gesteld.

Het projectplan is geschreven voor cliënten en begeleiders van De Borg-instellingen maar is mogelijk ook bruikbaar in de GGZ of gespecialiseerde VG instellingen.

Waar staan we nu

Het project 'Biosensoren voor iedereen' bevindt zich nu in de afrondende fase. De eerste pilotfase, van 1 mei en tot en met 31 augustus 2019, is afgerond en gerapporteerd. In deze pilotfase stond vooral onderzoek naar het gebruiksgemak en de bruikbaarheid van verschillende type biosensoren centraal. Gebruikers, cliënten en medewerkers binnen De Borg-instellingen, zijn gevraagd een biosensor te dragen waarna een vragenlijst over bruikbaarheid, acceptatie en continu gebruik van de draagbare biosensor is afgenomen.

Aan de hand van de uitkomsten van de eerste pilot is een artikel geschreven en ingediend bij het Journal of Medical Internet Research, deze is beoordeeld, goedgekeurd en inmiddels gepubliceerd in mei 2021: https://formative.jmir.org/2021/5/e18096/. Een Nederlandse bewerking van het artikel volgt snel, het Engelstalige artikel is hier in te zien.

De start van de tweede pilotfase was uitgesteld in verband met de COVID-maatregelen, maar is inmiddels ook bijna afgerond. In deze pilot staat niet alleen het gebruik van de devices centraal, maar ook de analyse van de data. Mede dankzij de inzet van het implementatienetwerk binnen De Borg-instellingen hebben we ondanks de omstandigheden toch een goede pilot uit kunnen voeren. Zodra de tweede pilotfase geheel is afgerond, wordt alle informatie hier op de website geplaatst.

Naast het project wordt nagedacht over de implementatie van biosensoren in de dagelijkse praktijk en de borging hiervan binnen De Borg-instellingen. Hiervoor zijn drie werkgroepen opgestart die hierover een advies uitwerken: behandelbeleid, HRM-beleid en ICT-beleid.

Dit project is mede mogelijk gemaakt met een subsidie van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

Status

Projectperiode: augustus 2018 - december 2021

  Projectplan Biosensoren Voor Iedereen

Downloads

De Borg Magazine Onderzoek Agressie April 2019

Rapport Eerste Pilot Project 'Biosensoren Voor Iedereen'

Artikel 1E Pilot BVI Looff (2021) Usability