‘De directe biofeedback die hij vanuit het horloge kreeg zorgde voor extra stimulans om te bewegen.’

Bij STEVIG op de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) nam cliënt X deel aan het onderzoek naar het gebruik van biosensoren. In de vorm van een horloge. Dave Gerritsen, Dienstverlenend coördinator op de FPA van STEVIG vertelt.

Achtergrond cliënt

Cliënt is een autistisch man die psychotisch kwetsbaar is. Dit kenmerkt zich in waanbeelden. Door spanning kreeg de cliënt onverklaarbare lichamelijke klachten. Ook zagen we dat hij na sociaal contact vaak spanning had. Dit zagen we zonder het dragen van een horloge. De cliënt zag dit zelf niet zo. Hij dacht dat de spanning voortkwam uit de behoefte aan drugs en herkende de spanning niet. Hij trok zich vaak terug op zijn kamer, hij gebruikte medicatie en bewoog weinig. Dit in combinatie met een slecht voedingspatroon zorgde voor overgewicht.

Onderzoek gebruik horloge

Cliënt is in eerste instantie het horloge (Garmin vivosmart) gaan dragen voor het onderzoek en zijn focus lag daarbij vooral op het meer gaan bewegen. Daar is hij mee aan de slag gegaan en hij kwam regelmatig naar zijn begeleider toe om te vertellen dat hij zijn stappendoel had gehaald. De directe biofeedback die hij vanuit het horloge kreeg zorgde voor extra stimulans om te bewegen. Bijvoorbeeld de melding “sta op, beweeg” zorgde ervoor dat de cliënt bewust werd dat hij meer moest bewegen en zo dus ook geactiveerd werd om minder op zijn kamer te zijn.

Commitment

Uiteindelijk ontstond er na een aantal weken ook commitment zodat er afspraken gemaakt konden worden om ook naar zijn stress en hartslag te kijken. Collega’s noteerden tijden voor mij waarin zij cliënt gespannen zagen. Op momenten dat cliënt gespannen leek was er op het horloge niets te zien. Maar wel op de momenten dat er veel sociaal contact was. Zoals een gesprek over de horlogeresultaten was er te zien dat cliënt gespannen was. Hij is dat altijd blijven ontkennen maar onze hypothese dat sociaal contact hem spanning geeft werd door het horloge bevestigd.

Zelf aan de slag

Uiteindelijk heeft de cliënt zelf een horloge aangeschaft met als doel om meer te gaan bewegen. Inmiddels is deze cliënt verhuisd naar een lager beveiligingsniveau en gebruikt hij het horloge om te bewegen en om af te vallen. Ik heb hem pas gesproken en hij is ondanks dat zijn medicatie onveranderd is meer dan 20 kilo afgevallen. Hij loopt dagen meer dan 20.000 stappen en is er super trots op hoe het gaat.