Agressie

Onderzoek naar agressie- en stressfactoren

Waarom wordt iemand agressief, wat zijn bepalende stressfactoren en welke invloed heeft interactie tussen begeleiders en cliënten op agressie? Peter de Looff heeft hier vier jaar (promotie-)onderzoek naar gedaan. Het promotieonderzoek bestond uit diverse onderdelen:

  • een systematische review van relevante wetenschappelijke onderzoeken;
  • een onderzoek waarbij cliënten ongeveer een week een stressmeter dragen. Daaraan is af te lezen of er een relatie is tussen stress (ook wel verhoogde arousal) en een agressie-incident. Hieruit is ook op te maken hoe het stressniveau is gedurende verschillende dagdelen;
  • een onderzoek onder begeleiders en sociotherapeuten. Ook bij hen wordt verhoogde arousal gemeten via stressmeters. In dit onderzoek wordt ook het effect van emotionele intelligentie, persoonskenmerken en werk-gerelateerde stress gemeten (burnout symptomen).

Het onderzoek is afgerond en op 15 mei 2019 heeft Peter de Looff het promotieonderzoek verdedigd. In vervolg op het promotieonderzoek is in 2018 een implementatieproject gestart: project 'Biosensoren voor iedereen'.

Het De Borg magazine "Slimme horloges dragen bij aan de veiligheid op de werkvloer" geeft inzicht in de resultaten en aandachtspunten van het onderzoek. Ook het volledig promotierapport is te downloaden.

Dit project is mede mogelijk gemaakt met een innovatiesubsidie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie |  Divisie Forensische Zorg.

WIP: wearables in de praktijk

Een samenwerking tussen De Borg, de Radboud Universiteit (RU), de Universiteit Twente (UT) en het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft geleid tot  een vrij toegankelijke gebruikersgroep van onderzoekers en behandelaren gericht op het gebruik van wearables in de praktijk (WIP). Met WIP wordt een brug geslagen tussen wetenschap en praktijk met als doel om ervaringen te delen en van elkaar te leren. Inmiddels komt de groep tweejaarlijks bijeen en bestaat uit een uitgebreid (inter)nationaal netwerk met diverse stakeholders.

Meer informatie vind je op de website: wearablesinpractice.com.

Downloads

De Borg Magazine Onderzoek Agressie April 2019

Aggressive Behaviour Burnout And Physiology

Artikel KLIK

Introtekst Informatie

Artikel Klik 6 Sept 2019 Agressie En Burn Out