Training Sociale Vaardigheden

Binnen De Borg is er gezamenlijk een uniforme SoVa-training, toegespitst op de doelgroep LVB / SGLVG, voor De Borg-instellingen ontwikkeld.

“Sociale vaardigheid ook wel sociale zelfredzaamheid genoemd betreft de vaardigheid om goed met je medemensen om te kunnen gaan.” Deze definitie proberen de trainers samen met de deelnemers van de SoVa-training om te vormen naar woorden en oefeningen waardoor zij het gaan begrijpen.

Door het aanleren van sociale vaardigheden wordt o.a. de autonomie en de wijze van waarnemen en communiceren bij de deelnemers vergroot. Hiermee zijn zij beter in staat om te gaan met sociale situaties in het (dagelijkse) leven. Deze vaardigheden worden de deelnemers aangeleerd in deze training Sociale Vaardigheden (SoVa-training).

Voor de SoVa-training is een Trainershandboek en een Deelnemerswerkboek ontwikkeld. De training sluit aan bij de zorgprogramma's ambulante en klinische behandeling. Uitgangspunt is dat met behulp van dit trainershandboek, de training door verschillende medewerkers gegeven kan worden. Omdat de methodiek van de training om enige toelichting kan vragen, wordt er in het trainershandboek eerst stilgestaan bij de kernpunten en de vaardigheden voor de training. Vervolgens zijn er per thema bijeenkomsten uitgewerkt.

Pilotperiode

Van september 2023 t/m april 2024 wordt binnen de Borg-instellingen gebruik gemaakt van deze versie van de training. In deze periode kan de training minstens twee keer worden aangeboden. Trainers wordt gevraagd na afloop van de training een korte evaluatie in te vullen. Aan de hand van deze evaluatie bespreekt de gezamenlijke werkgroep of de opzet van de training nog aangepast wordt.

 

De projectcoördinator bij De Borg is Iris Bresser. Heb je vragen over de SoVa-training, mail dan naar info@deborg.nl.

Status

Pilotperiode september 2023 t/m april 2024

Downloads

Training Sociale Vaardigheden Trainershandboek

Training Sociale Vaardigheden Deelnemerswerkboek