Zorgprogramma Ambulante SGLVG-behandeling

Het zorgprogramma beschrijft de extramurale behandeling van SGLVG-cliënten zoals die wordt geboden door de Borg-instellingen.

Het zorgprogramma beschrijft de extramurale behandeling van SGLVG-cliƫnten zoals die wordt geboden door de vier landelijk erkende SGLVG-behandelcentra verenigd in de Stichting Landelijk Expertisecentrum SGLVG De Borg. De beschrijving is tot stand gekomen als een gezamenlijk product van de vier betreffende behandelcentra: Behandelcentrum Middenweg | Ipse de Bruggen, Behandelcentrum Wier | Fivoor, STEVIG | Dichterbij en Trajectum.

Er is ook en zorgprogramma voor de klinische SGLVG-behandeling uitgewerkt:

Zorgprogramma Klinische SGLVG-behandeling

Downloads

Zorgprogramma Ambulante SGLVG-behandeling