'Je neemt de cliënt serieus in de vaardigheden die hij of zij heeft en kan.'

Interview met Susan Boogaard, GZ-psycholoog in opleiding tot Klinisch Psycholoog bij Pro Persona, over de AVVB.

Wat levert de AVVB op in je werk?
De AVVB geeft inzicht in de alledaagse mogelijkheden van de cliënt, vooral op praktisch vlak in real life geeft het mij meer inzichten dan de testen die wij gebruiken in een psychologisch onderzoek. 

Wat levert de uitkomst van de AVVB op voor de cliënt?
Voor de cliënt levert de AVVB inzicht op in de vaardigheden die hij/zij al heeft en in kan blijven zetten. Daarnaast krijgt ook de cliënt meer zicht op zijn/haar kwetsbaarheden. Voor behandelaren en begeleiders wordt het duidelijker waar de cliënt in zijn of haar leven tegen aanloopt en kan de zorg hier op worden afgestemd/aangepast. 

Hoe is je ervaring met het gebruik van de AVVB?
Ik vind het een eenvoudige lijst om in te vullen, zelf ben ik nog wel op zoek naar de manier van scoren van de AVVB. Nu geef ik meer een globale samenvatting en ik vraag mij af of de vragenlijst ook nog gescoord kan gaan worden. Ik neem aan van wel, maar daarvoor moeten er eerst normgroepen worden gevormd natuurlijk. Ik gebruik de AVVB momenteel redelijk vaak in combinatie met gerenommeerde intelligentie testen en dit vind ik een prettige combinatie. Mede omdat je een overal beeld krijgt van een klinische test setting en de praktijk. 

Waarom zou je anderen aanraden gebruik te maken van de AVVB?
Je neemt de cliënt serieus in de vaardigheden die hij of zij heeft en kan en je kunt gericht adviseren voor ondersteuning!