'De AVVB geeft meer inzicht in wat een cliënt al kan en waar hij consistent in is'

Interview met Stefanie Pinas, groepsleider Cordaan, over de AVVB.

Wat levert de Adaptieve Vragenlijst Verstandelijke beperking (AVVB) op in je werk?
Het werken met de AVVB geeft meer inzicht in de vaardigheden die van belang zijn om cliënten te trainen tot zelfstandigheid. De AVVB is een aanvulling voor het schrijven van plannen en kan goed gebruikt worden tijdens evaluatie momenten, zoals een multidisciplinair overleg.

Wat levert de uitkomst van de AVVB op voor de cliënt?
Cliënten kunnen samen met begeleiders kijken wat zij al kunnen en wat zij nog moeten leren. Het geeft cliënten ook inzicht als zij een bepaald doel hebben. Veel cliënten willen zelfstandig wonen, maar weten niet wat zij daarvoor moeten doen. Door gebruik te maken van de AVVB krijgen cliënten een beeld van vaardigheden en taken die erbij komen kijken.

Hoe is je ervaring met het gebruik van de AVVB? 
Ik vind het fijn om met de AVVB te werken, omdat het meer inzicht geeft in wat een cliënt al kan en waar hij consistent in is. Daarnaast kan ik ook samen met de cliënt kijken naar wat hij/zij nog moet leren om een stap verder te komen in het leven. Ik heb de AVVB ingevuld vanwege mijn scriptie opdracht en ben er achter gekomen dat bepaalde cliënten praktisch heel vaardig zijn. Terwijl er in het dossier staat dat zij een laag IQ hebben. Ook is het mij opgevallen dat begeleiders cliënten soms overschatten door er vanuit te gaan, dat een cliënt een bepaalde vaardigheid al bezit. 
Verder heeft het gebruik van de AVVB ook geholpen bij het maken van keuzes die in het voordeel zijn van de cliënt. Het gaat hierbij om het bepalen of de cliënt in de juiste instelling woont en of een cliënt nog meer begeleiding nodig heeft.

Waarom zou je anderen aanraden gebruik te maken van de AVVB?
Het is een goed hulpmiddel om samen met een cliënt doelen te formuleren en deze ook bij te houden door middel van scores en evaluatiemomenten. En verder ben ik van mening dat het begeleiders meer inzicht geeft in wat zelfstandig functioneren inhoudt.