Behandelvisie beveiligde SGLVG

De complexe behandelvraag van (forensische) SGLVG cliënten.

De Borg biedt hoogwaardige en gespecialiseerde zorg aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en complexe gedrags- en psychiatrische problemen. Externe en interne ontwikkelingen maken het noodzakelijk de onderlinge samenwerking van de behandelcentra continu aan te passen aan de eisen van deze tijd. 

 

De complexe problematiek van onze cliënten vraagt om de beschikbaarheid van een behandelaanbod van gespecialiseerde derdelijns voorzieningen. In de folder Behandelvisie SGLVG geeft De Borg haar visie op dit specialistische zorgaanbod en op de eisen waaraan dit zorgaanbod dient te voldoen. Daarmee wordt een sterke inhoudelijke basis gelegd voor de samenwerking van De Borg-instellingen. Deze visie schept bovendien een basis voor een keurmerk, dat ten grondslag ligt aan de toelating als specialistisch behandelcentrum.

 

Publicaties