Grip op Agressie

Behandelmodule Grip op Agressie

Agressie is de belangrijkste reden om cliënten aan te melden bij De Borg-instellingen, zo blijkt uit onderzoek. Daarom is door een Borg-werkgroep de behandelmodule 'Grip op Agressie' ontwikkeld.

 • De behandelmodule omvat een modulair Borgbreed behandelaanbod gebaseerd op de behandelvisie (forensische) SGLVG.
 • De behandelmodule biedt begeleiders de kennis om een passend milieu te creëren. De Borg-medewerkers kunnen een trainingsprogramma volgen om zich de behandelwijze eigen te maken.
 • Via wetenschappelijk onderzoek wordt vanaf 2013 getoetst of doelstellingen worden gehaald.

Het behandelprogramma is speciaal geschreven voor mensen met een LVB en ernstig agressief (delict-)gedrag. De deelnemers (vrijwillig opgenomen of met een rechterlijke maatregel) zijn positief. Zij geven aan nieuwgeleerde vaardigheden toe te kunnen passen in verschillende situaties waardoor agressief gedrag niet meer aan de orde is. Grip op Agressie is in 2013 erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie en maakt sindsdien onderdeel uit van het kwaliteitsprogramma van het KFZ.

In De Borg-werkgroep Grip op Agressie wordt het behandelprogramma door inhoudelijk deskundigen geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Grip op Agressie bestaat uit:

Handleidingen:

 • Samenvatting en leeswijzer
 • Programmahandleiding
 • Theoriehandleiding
 • Managementhandleiding
 • Opleidingshandleiding
 • Beoordelings- en evaluatiehandleiding

 

Modules:

 • Herkennen van gevoelens 1
 • Herkennen van gevoelens 2
 • Herkennen van gedachten
 • Omgaan met boosheid en agressie 1
 • Omgaan met boosheid en agressie 2
 • Delictscenario
 • Terugvalpreventie

Downloads

Samenvatting En Leeswijzer

Programmahandleiding

Theoriehandleiding

Managementhandleiding

Opleidingshandleiding

Beoordelings En Evaluatiehandleiding

Herkennen Van Gevoelens 1

Herkennen Van Gevoelens 2

Herkennen Van Gedachten

Omgaan Met Boosheid En Agressie 1

Omgaan Met Boosheid En Agressie 2

Delictscenario

Terugvalpreventie