Behandelvisie

De complexe behandelvraag van (forensische) SGLVG cliënten.

Behandelvisie (forensische) SGLVG

De Borg biedt hoogwaardige en gespecialiseerde zorg aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en complexe gedrags- en psychiatrische problemen. Externe en interne ontwikkelingen maken het voor het bestuur van De Borg noodzakelijk de onderlinge samenwerking van de vijf behandelcentra continu aan te passen aan de eisen van deze tijd.

De complexe problematiek van onze cliënten vraagt om de beschikbaarheid van een behandelaanbod van gespecialiseerde derdelijns voorzieningen. In de notitie Behandelvisie SGLVG geeft De Borg haar visie op dit specialistische zorgaanbod en op de eisen waaraan dit zorgaanbod dient te voldoen. Daarmee wordt een sterke inhoudelijke basis gelegd voor de samenwerking van de bij De  Borg aangesloten instellingen. Deze visie schept bovendien een basis voor een keurmerk, dat ten grondslag ligt aan de toelating als specialistisch behandelcentrum.

In het eerste hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de missie en visie van de Borg-behandelcentra. De behandeling van (forensische) SGLVG is gelijkwaardig aan andere vormen van hoogwaardige zorg én een verbijzondering van de reguliere zorg. In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de specifieke kenmerken van de doelgroep en de eisen waaraan behandeling en zorgorganisatie dienen te voldoen. Duidelijk wordt waarom deze doelgroep een eigen expertise behoeft. In hoofdstuk drie en vier volgt een schets van de belangrijkste kaders van de behandeling en onderdelen van de behandelprogramma’s.

Publicaties

Je kunt de 'Behandelvisie SGLVG' ook bestellen door te mailen naar info@deborg.nl. De brochure kost € 10,00 (excl. € 3,- verzendkosten). Je ontvangt per mailbericht een factuur met betalingsgegevens.