Behandelcriteria

De behandeling die geboden wordt in de instellingen is niet voor iedereen geschikt. Of behandeling wel of niet passend is voor een cliënt bepalen we aan de hand van inclusie- en exclusiecriteria.

De cliënt komt in aanmerking voor een behandeling in een SGLVG(+) kliniek als het antwoord op de volgende vragen ja is.

 • Is de cliënt 18 jaar of ouder; bij uitzondering vanaf 16 jaar?
 • Heeft de cliënt een IQ tussen 50 en 85, waarbij sprake is van een achterstand in sociaal-emotioneel functioneren en zelfredzaamheid?
 • Is er sprake van behandelperspectief?
 • Is opname in een SGLVG behandelinstelling noodzakelijk om behandelperspectief en -prognose vast te stellen?
 • Is er sprake van comorbiditeit van verstandelijke beperking met psychiatrische problemen, gedragsproblemen en/of ontwikkelingsstoornissen?
 • Is er sprake van ernstige handelingsverlegenheid van de omgeving vanwege deze problematiek?
 • Hebben eerdere behandeltrajecten onvoldoende resultaat gehad?

Cliënten komen niet in aanmerking voor (intramurale) behandeling in één van De Borg-instellingen wanneer: 

 • er sprake is van een woonvraag;
 • er ambulante behandeling mogelijk is;
 • er geen (enkele) lijdensdruk is én geen (enkele) motivatie én geen (enkel) ziekte-inzicht;
 • er geen bereidheid is om opgenomen te worden in een ge-/besloten setting. Dit geldt niet wanneer er sprake is van een RM/IBS of art.37 (strafrechtelijke RM);
 • er sprake is van een verworven verstandelijke beperking (bijvoorbeeld ten gevolge van schizofrenie, NAH, langdurig drugsgebruik) en er premorbide sprake was van gemiddeld intelligentieniveau;
 • er sprake is van zwangerschap;
 • er sprake is van een Antisociale PersoonlijkheidsStoornis in combinatie met hoog recidiverisco en hoge PCL-R score/hoge psychopathiefactor.

Het is niet mogelijk om cliënten aan te melden via het bureau van De Borg. Als de cliënt voldoet aan de indicatiecriteria dan kan contact worden opgenomen met Fivoor, Ipse de Bruggen, STEVIG of Trajectum.

De Borg-instellingen