Preventie en behandeling van suïcides en suïcidaal gedrag

Naast onderzoek naar -risicofacturen voor- suïcide bij mensen met een lichte verstandelijke beperking (lvb), wordt in Borgverband samengewerkt aan deskundigheidsbevordering.

Dit onderzoek is opgedeeld in twee onderdelen.

Kennis vergaren door middel van onderzoek

Onderzoek naar de specifieke factoren die samenhangen met het hebben van een verstandelijke beperking, die mogelijk leiden tot een verhoogd risico op suïcidaal gedrag. Door o.a.:

a. leren van suïcides in het verleden: onderzoek naar de achtergronden en aanloop van suïcides;

b. leren van iedere suïcide: onderzoek kort na een geslaagde suïcide.

Wat zijn kenmerken van de betrokken persoon, de voorgeschiedenis, de begeleidings- en behandelcontext, die mogelijk onderscheidend blijken te zijn voor mensen met een verstandelijke beperking? Wanneer er meer inzicht is in de specifieke risicofactoren en omstandigheden, kan dit leiden tot aanpassing van de richtlijnen voor preventie van suïcidaal gedrag voor onze doelgroep.

Kennis delen en deskundigheidsbevordering

Uitwerking van voorstellen voor o.a.:

a. deskundigheidsbevordering gericht op begeleiders, afdelingsmanagers en behandelaren binnen de Borg-instellingen;

b. aanpassen richtlijnen, voortdurend ontwikkelen en delen binnen de Borg-instellingen;

met als doel een sensitieve, responsieve en optimaal veilige behandelcontext.

 

Dit onderzoek is gestart bij het Kenniscentrum Trajectum door o.a. Teunis van den Hazel, Klinisch psycholoog & Psychotherapeut, en is in juli 2022 verbreed naar Borgverband.

Waar staan we nu

Geïnventariseerd wordt op welke wijze de data binnen de verschillende Borg-instellingen het beste verzameld kan worden voor het onderzoek.

Expertisecentrum De Borg heeft de Landelijke Agenda Suïcidepreventie ondertekend. De Borg wil hiermee de relatie tussen verstandelijke beperking en suïcide meer op de agenda zetten. Specifieke aanbevelingen voor de landelijke suïcide preventie richtlijnen, gericht op mensen met een verstandelijke beperking, worden uitgewerkt.

In september 2022 hebben 113 Zelfmoordpreventie, het Landelijk Kenniscentrum LVB / VOBC en onze collega, klinisch psycholoog en psychotherapeut Teunis van den Hazel een factsheet ontwikkeld voor suicidepreventie bij mensen met een licht verstandelijke beperking. 

 

Downloads

2020 12 Artikel Tijdschrift Psychiatrie

Factsheet Landelijke Agenda 2021 2025 DEF

Factsheet Suicidaliteit En LVB September 2022