De Borg ondertekent Landelijke Agenda Suïcidepreventie

2 maart 2022

Expertisecentrum De Borg heeft de Landelijke Agenda Suïcidepreventie ondertekend. De Borg wil hiermee de relatie tussen verstandelijke beperking en suïcide meer op de agenda zetten, zo zegt directeur Marjet van Baggum. Want er is nog veel onbekend.

Nederland kent sinds 2014 een Landelijke Agenda Suïcidepreventie. Hierin staan de inspanningen en maatregelen die door velen in ons land worden getroffen om het hoge aantal suïcides en suïcidepogingen terug te dringen. Vanaf 2021 wordt de agenda inhoudelijk vernieuwd en verstevigd.

Maatschappelijk probleem

De urgentie voor zelfmoordpreventie is onverminderd hoog. Gemiddeld overlijden in Nederland vijf mensen per dag door zelfmoord. Daarnaast doen dagelijks nog eens 135 mensen een suïcidepoging, waarvan 40 mensen terecht komen op de spoedeisende hulp. Jaarlijks worden de levens van 250.000 nabestaanden diep en blijvend geraakt. Suïcide is niet alleen een individueel probleem van mensen die geen uitweg meer zien, zo zegt Leonie Luijendijk van 113 Zelfmoordpreventie. “Suïcidaliteit is een maatschappelijk probleem, omdat we weten dat diverse maatschappelijke factoren invloed hebben op de gedachten en gevoelens van mensen met suïcidale gedachten.”

Landelijke Agenda Suïcidepreventie

De agenda is dus nodig, maar wat staat er zoal in? “Een goede preventiestrategie benut kansen in meerdere maatschappelijke domeinen, om mensen met zelfmoordgedachten uit hun isolement te halen en de weg vrij te maken voor perspectief en hoop”, zegt Luijendijk. De Landelijke Agenda Suïcidepreventie is een brede, Nederlandse preventiestrategie voor de komende 5 jaar. De agenda wordt gecoördineerd door 113 Zelfmoordpreventie en wordt onderschreven en uitgerold in samenwerking met een grote hoeveelheid partners in het land. “We moeten ons samen inzetten, binnen en buiten de zorg, om suïcides te voorkomen. Met iedere zelfmoord die we kunnen voorkomen, voorkomen we ongelooflijk veel leed”, aldus Monique Kavelaars, bestuurder van 113 Zelfmoordpreventie. 

Nog veel onbekend

De Borg sluit zich graag aan bij de agenda, zo laat directeur Marjet van Baggum weten. “Er is nog weinig bekend over de invloed van een licht verstandelijke beperking als het gaat om suïcide en suïcidepogingen. Het is aannemelijk dat als mensen het moeilijker vinden te communiceren, dit van invloed is.  Omdat wij veel ervaring hebben met het behandelen en bejegenen van mensen met een licht verstandelijke beperking, denken wij ook dat voor deze groep een eigen benadering nodig is. Vanuit De Borg willen wij graag de relatie tussen Licht Verstandelijk Beperkt en suïcide op de kaart zetten, en doen hier de komende jaren ook wetenschappelijk onderzoek naar met de vier Borginstellingen. Vanuit die ambitie hebben wij ons ook aangesloten bij de landelijke kennisagenda van 113.”

Onderzoek helpt

Die stap zal de doelgroep van De Borg goed doen, zo denkt Van Baggum. “Door wetenschappelijk onderzoek brengen we in kaart welke factoren voor onze groep cliënten een rol spelen bij suïcide en suïcidepogingen. Dit onderzoek levert ons weer inzicht op in de best passende interventies die ontwikkeld en toegepast kunnen worden.”