‘We maken de cursisten en elkaar sterker’

10-02-2021

Sinds enige tijd hebben de RINO Groep en Expertisecentrum De Borg de handen ineen geslagen en verzorgen zij gezamenlijk leertrajecten voor zorgprofessionals. Op die manier wordt de kwaliteit van de opleiding beter maar profiteren ook de docenten van elkaars achtergrond, zo zeggen Frank Meeuwsen en Henrieke Lamers.

GZ-psycholoog Henrieke werkt bij Ipse de Bruggen, één van de vier instellingen die aangesloten zijn bij De Borg. De Borg is een landelijk expertisecentrum met expertise over de behandeling van mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen (SGLVG). Frank werkt bij RINO Groep, bekend van het ondersteunen van professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. RINO biedt samen met zijn docenten opleidingen, cursussen en congressen. ‘De docenten komen eigenlijk altijd uit het werkveld’, zegt Frank. ‘Ik heb bijvoorbeeld een achtergrond in de psychiatrie en het maatschappelijk werk en ben verpleegkundig geschoold.’

Gezamenlijk traject

De samenwerking van Frank en Henrieke om samen les te gaan geven aan professionals uit de zorg is begonnen na contact tussen De Borg en RINO om gezamenlijk een leertraject te ontwikkelen. ‘Dat was onderdeel van een bredere samenwerking. Toen is ook het idee ontstaan om medewerkers van De Borg als docent te laten meelopen om de kwaliteit van de opleiding te verbeteren en meer diepgang te kunnen bieden.’ Henrieke voelde zich meteen aangesproken bij die oproep. ‘Op deze manier kon ik mijn expertise uitdragen en mijn liefde voor het les geven goed kwijt.’

Meerdere brillen

Inmiddels zijn we zo’n 1,5 jaar verder en Henrieke en Frank zijn inmiddels aardig op elkaar ingespeeld. De twee geven samen les aan zorgprofessionals, ieder vanuit zijn eigen achtergrond maar met een gedeeltelijke overlap die zorgt dat de twee elkaar aanvullen maar ook geen vreemden voor elkaars vakgebied zijn. Frank brengt daarbij naast zijn vakkennis een groot deel van zijn scholingservaring en lesmateriaal in, Henrieke haar vakervaring. En juist daar schuilt de kracht van de samenwerking, vinden ze allebei. ‘We gebruiken onze verschillende vakgebieden om samen een product neer te zetten dat de cursisten in de praktijk verder helpt. Een cursus die ze helpt te kijken naar hun cliënten vanuit verschillende invalshoeken. We diepen zaken uit de cursus verder uit voor de groep, maar ontwikkelen ook nieuwe dingen. Zo hebben we voor een groep basispsychologen die met een forensische cliëntengroep werken een soort virtueel MDO gedaan. Cursisten brachten vragen en cases uit hun praktijk in en we daagden ze uit om hun beeld te combineren met onze kennis en ervaring in verschillende vakgebieden. Ze leren dan hoe je juist in die verbinding van verschillende perspectieven tot nieuwe inzichten kunt komen. Maar het gezamenlijk les geven maakt ons beide ook sterker, we leren als team ook van elkaar.’

Klik maken

Tijdens de les proberen Frank en Henrieke de zaak zo levendig mogelijk te houden. Veel voorbeelden, casussen waarbij de cursisten aan het werk worden gezet. ‘Het is leuk om te zien wanneer bij iemand het besef indaalt dat er meerdere manieren zijn om een cliënt en de bijbehorende problematiek te bekijken. En dat de dingen die wij aandragen ook in de praktijk toepasbaar zijn. We horen regelmatig terug van onze cursisten ‘dit gaat over onze cliënten, onze werkvloer’. Henrieke vindt dat ook het mooie aan les geven. ‘Onze cliënten zijn mensen met én een laag cognitief niveau én een laag sociaal emotioneel niveau van waaruit verdere problemen ontstaan. Denk aan drank en drugs, psychiatrische problemen en problemen met politie en justitie. Het zijn mensen die door de maatschappij met argwaan worden bekeken en die wij, door onze lessen, weer menselijk proberen te maken.’

Elkaar verstaan is de sleutel tot succes

Programmamanager Petra Sterken van De Borg en Roderick Jansen, opleidingsmanager bij RINO, schetsen het succes van de samenwerking. Dat schuilt vooral in het elkaar verstaan. Elkaars krachten kennen en die op elkaar laten inwerken. Er gebeuren daardoor mooie dingen binnen de samenwerking, maar ook bij de cursisten die de opleidingen volgen. Uitdagend, niet altijd binnen de lijnen, maar heel goed en effectief voor de organisaties en vooral hun bewoners.

 

Opleiden De Borg

Henrieke Lamers

Henrieke Lamers

Frank Meeuwsen

Frank Meeuwsen