Onderzoek naar verbeteren van welzijn en veerkracht medewerkers door inzet smartwatches

9 april 2024

Medewerkers die werken met een complexe doelgroep, zoals mensen met een lichte verstandelijke beperking en daarbij komende gedrags- en of psychiatrische problemen, hebben een relatief hoog risico op lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen. Het ervaren van onder meer werkstress en beroepstrauma kan leiden tot verzuim en uiteindelijk zelfs tot verloop.

Onderzoek

Lichamelijke en mentale gezondheid kunnen worden verbeterd door organisatie- en persoonsgerichte ondersteuning te bieden om welzijn en veerkracht van zorgmedewerkers te verbeteren. Dit heeft naar verwachting gunstige effecten voor medewerkers, cliƫnten voor wie zij zorgen en de organisatie waarvoor zij werken.

Expertisecentrum De Borg onderzoekt samen met de universiteit van Tilburg in hoeverre smartwatches ingezet kunnen worden om inzicht te krijgen in de dagelijkse beweging, stress en het slaappatroon. Met deze informatie willen we kijken hoe we het welzijn en de veerkracht van medewerkers kunnen meten en/of vergroten

Looptijd

Het onderzoek loopt van april 2024 tot oktober 2025 binnen de Borg-instellingen. De uitkomsten van dit onderzoek worden verwerkt in een rapportage en kunnen leiden tot het integreren van smartwatches in de dagelijkse praktijk en in het HRM-beleid.

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website.