Kwaliteitsnetwerk De Borg | Reviewdagen in maart 2021

19-02-2021

Het Kwaliteitsnetwerk is een kwaliteitsverbetermethodiek die uitgaat van wederzijdse inspiratie, kennisdeling en leren van elkaar. De kracht van een kwaliteitsnetwerk ligt erin dat de professionals zelf, met de cliënt/ervaringsdeskundige als partner, het initiatief nemen om bij elkaar in de keuken te kijken. In maart worden de reviewdagen weer georganiseerd: multidisciplinaire reviewteams gaan -online- bij elkaar op bezoek op zoek naar parels & oesters.