Inspiratiedag Seksueel Gezond Gedrag

4 november 2022

Vandaag kreeg Marjet van Baggum, tijdens de inspiratiedag, het vernieuwde behandelprogramma Seksueel Gezond Gedrag (SGG) overhandigd. De huidige versie van dit behandelprogramma voorziet in: 1. het bevorderen van seksuele gezondheid en het inventariseren van problemen; 2. voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Sinds januari 2019 wordt het behandelprogramma geïmplementeerd bij de Borg-instellingen. Gedragsdeskundigen stemmen de manier van werken met dit programma zorgvuldig af op de behandelbehoefte van de cliënt. In de Borg werkgroep SGG is het behandelprogramma geëvalueerd en bijgesteld naar de huidige versie. Ook het -nieuw ontwikkelde- opleidingsprogramma is tijdens de inspiratiedag toegelicht en start in het voorjaar van 2023 voor medewerkers van De Borg-instellingen. Sprekers op deze inspiratiedag waren o.a. Ellen Frunt, Petra Sterken en Welmoed Visser-Korevaar.