Longitudinaal onderzoek

Onderzoek gericht op de instroom, de behandelperiode en de uitstroom van Borg cliënten.

Binnen de Borg-instellingen worden cliënten behandeld met complexe zorgvragen, samen met ernstig probleemgedrag. In de meeste gevallen hebben ze al een lange route afgelegd in zorgland voordat ze voor behandeling worden opgenomen. Er is vaak sprake van uitstoting en afstoting door hun omgeving. Ook na behandeling hebben de meeste cliënten van Borg-instellingen extra begeleiding nodig, en door hun probleemgedrag is het meestal lastig om een goede en vaste verblijflocatie voor ze te vinden waar deze cliënten ook permanent kunnen blijven. Het onderzoek is er op gericht zowel bij de instroom, de behandelperiode en de uitstroom te onderzoeken welke stappen kunnen worden ondernomen om de kwaliteit van leven van de cliënten blijvend te verbeteren. 

Om dit onderzoek op een wetenschappelijk verantwoorde manier uit te voeren, is het nodig dat er een gedegen onderzoeksvoorstel wordt opgesteld. Het onderzoeksvoorstel bevat wetenschappelijk toetsbare onderzoeksvragen en geeft inzicht in de randvoorwaarden die vervuld moeten worden om het onderzoek uit te voeren. Aan de hand van het onderzoeksvoorstel vindt besluitvorming plaats over de haalbaarheid van uitvoering van dit onderzoek.

Waar staan we nu

Op 1 september jl. is er een PhD onderzoeker gestart bij De Borg om, aan de hand van de vastgestelde uitgangspunten, een gedegen onderzoeksvoorstel uit te werken. Streven is om medio juli 2024 het onderzoeksvoorstel ter besluitvorming voor te leggen.