Zorgprogramma Klinische SGLVG-behandeling

3 oktober 2023

Het 'Zorgprogramma Klinische SGLVG-behandeling' van de vier Borg-instellingen is herzien.

We verwoorden in het zorgprogramma de gezamenlijke visie en missie op behandeling van cliënten met een LVB en daarbij komende psychiatrische- en gedragsproblemen. Directeuren zorg en hoofdbehandelaren van Behandelcentrum Middenweg|Ipse de Bruggen, Behandelcentrum Wier|Fivoor, STEVIG en Trajectum hebben dit zorgprogramma samen geschreven. Het unieke aan de visie op behandeling is dat deze domein overstijgend is. De kernwaarden van de verstandelijk gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg zijn hierin verenigd.

Het vernieuwde 'Zorgprogramma Klinische SGLVG-behandeling' vind je hier.

Vragen? Je kunt terecht bij Marjet van Baggum