Theo van Uum, directeur Langdurige Zorg, neemt uitkomsten effect van behandeling digitaal in ontvangst

16-12-2020

Wat is het effect van behandeling op cliënten met een licht verstandelijke beperking, een psychiatrische stoornis en/ of een forensische achtergrond?

Monique Delforterie en Bren Hesper deden hier van 2013 tot 2018 onderzoek naar. Doordat we met vier instellingen (Fivoor, Ipse de Bruggen, STEVIG en Trajectum) zoveel mogelijk dezelfde gegevens verzamelen, kunnen we over de jaren heen kijken naar veranderingen in het effect van de behandeling. Vandaag overhandigden we de uitkomsten van het onderzoek aan Theo van Uum, directeur Langdurige Zorg bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 'Nadenken over hoe je je werk doet, dat gedegen onderzoeken en daarvan leren met elkaar past bij De Borg-instellingen' zei Theo van Uum over de effectmeting. 'Goed dat het onderzoek hierover wordt voortgezet, en ik hoop dat het op deze manier onderzoeksmatig en meer methodisch werken navolging vindt in de langdurige zorg'.

Het verschil tussen de eerste en de tweede meting
Bij het vergelijken van de eerste en de tweede effectmeting is ons duidelijk geworden dat er in de afgelopen jaren veel meer cliënten ambulant behandeld worden dan tijdens de vorige effectmeting. Om goed in beeld te brengen wat de behandeling zowel klinisch als ambulant doet gaan we ook een effectmeting doen van onze ambulante behandeling. Daarnaast zien we een verandering in de doelgroep. Dat er een verschil is heeft deels ook te maken met veranderingen in beleid. Mensen met een verslaving worden bijvoorbeeld niet meer uitgesloten van behandeling. Ook zijn er meer afdelingen met cliënten met een justitiële maatregel bijgekomen in verschillende Borg-instellingen, dat wil zeggen dat er meer mensen onvrijwillig opgenomen worden.

Meer weten?
Wil je meer weten over de uitkomsten en onze ambitie voor de komende jaren? Lees dan het hele magazine. Je vindt hem op onze website.