Landelijk rapport Kwaliteitsnetwerk De Borg cyclus 5

30-09-2020

Het Kwaliteitsnetwerk De Borg heeft het eerste deel van de vijfde cyclus met succes afgerond!

Het Kwaliteitsnetwerk De Borg heeft het eerste deel van de vijfde cyclus met succes afgerond! Dit rapport betreft een weergave van het eerste deel van cyclus 5 van het Kwaliteitsnetwerk De Borg. De volgende rapportage, juni 2021, is een verslag van geheel cyclus 5.

Terugkijkend vonden we eigenlijk dat een cyclus van een jaar te kort is om een aantal oesters goed te kunnen kraken: hoe verbeteren we datgene wat beter kan, en kunnen we dat ook in praktijk brengen? Daarom hebben we toen twee dingen besloten: we verlengen de kwaliteitscyclus van één jaar naar twee jaar én we kiezen gericht vier oesters uit waar we parels van gaan maken.

In vorige cycli hebben we elkaar in onze teams en bij onderlinge visitatie zoveel mogelijk fysiek opgezocht. Dat was nu geen optie en dus hebben we andere manieren gezocht om onze reflectie op ons werk met elkaar te delen. De corona uitbraak betekende ook dat de focus voor de medewerkers op de werkvloer nog meer dan anders lag bij de directe zorg voor de cliënten, en dat er dus minder tijd beschikbaar was voor reflectie en feedback.

We zijn trots en blij dat we ook onder bijzondere omstandigheden in staat zijn om een rapportage op te leveren dat voldoet aan het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, en dat er ondanks de grote drukte toch mogelijkheden gevonden zijn om te reflecteren op de zorg die we leveren. Daarom zijn we in uitzonderlijke jaar nog meer dank verschuldigd aan de inzet van de medewerkers van alle Borginstellingen die hun tijd en energie in dit eerste deel van de cyclus hebben gestoken.