Intensieve ambulante (bemoei)zorg ((f)act)

07-09-2020

Intensieve ambulante (bemoei)zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstig probleemgedrag zorgt ervoor dat zij beter gaan functioneren en minder vaak opgenomen worden in de GGZ of de verstandelijk gehandicaptenzorg. Ook neemt de sociale overlast af en komen zij minder vaak in contact met politie en justitie. Dit blijkt uit een onderzoek van Laura Neijmeijer.

Laura maakte voor haar onderzoek gebruik van informatie over ruim 600 cliënten die tussen 2011 en 2017 werden behandeld in acht FACT-teams. Deze teams bieden Flexible Assertive Community Treatment, oftewel proactieve behandeling en begeleiding in de maatschappij, aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en bijkomende ernstige problematiek, zoals verslaving of psychiatrische problemen. De meeste teams maken deel uit van één van de organisaties die onderdeel zijn van Expertisecentrum De Borg. Een deel van de cliënten is in contact geweest met politie en justitie en moest zich verplicht ambulant laten behandelen.

Vandaag, 7 september, promoveert Laura aan de Radboud Universiteit. Wil je meer weten over dit onderwerp? Lees dan het magazine ‘Nieuwe zorg, nieuwe kans’ op de website van De Borg.