Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor leertraject is van meerwaarde

3 februari 2022

Expertisecentrum De Borg ontwikkelde samen met de RINO groep een eigen opleidingstraject. Met het doel om medewerkers die te maken krijgen met mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en psychiatrische problemen zo goed mogelijk te scholen.

Lees meer over de totstandkoming van dit onderwijstraject in een ZonMw publicatie.