Gebruik ‘slimme horloges’ in de praktijk

29 september 2022

De laatste jaren zorgden we ervoor dat de uitkomst van het wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van slimme horloges toepasbaar werd in de praktijk.

We zetten de horloges in bij het voorspellen van risicogedrag van cliënten maar ook voor het signaleren van spanning bij medewerkers. Door inzicht te krijgen in de vitaliteit van medewerkers kan je daar zelf of als leidinggevende op anticiperen. Hoe blijf je vitaal en hoe kun je dit het beste bespreken? Dit voorkomt een mogelijke burn-out of onvrede over de werkzaamheden.

Cliënt: ‘Dit horloge geeft me meer inzicht in hoe ik me voel. Dat vind ik zelf lastig om te voelen. Het horloge helpt mij hierbij.’

Begeleider: ‘Je komt in gesprekken met cliënten sneller bij de kern en het geeft snel inzicht in de risicofactoren. Ik draag zelf ook het horloge. Dat geeft mij inzicht in mijn vitaliteit en de momenten wanneer ik zelf spanning ervaar.’

Signaleringsfunctie

De meest gebruikte methode om agressie te signaleren is het gebruik van vragenlijsten die ingevuld moeten worden door begeleiders of cliënten. Deze vragenlijsten hebben hun nut maar het invullen hiervan vraagt tijd waardoor er minder aandacht voor de directe zorg overblijft. Voor De Borg was het belangrijk om de bruikbaarheid van alternatieve voorspellers van probleemgedrag te onderzoeken waarmee interventies zoals biofeedback kunnen worden ontwikkeld. De fysieke signalen die met de horloges worden gemeten zijn vaak de start van een gesprek tussen de cliënt en zijn begeleider over waar ze vandaan komen en wat er kan worden gedaan om ze voor te zijn. Dat geldt ook voor het dragen van een horloge voor medewerkers. Het horloge geeft je inzicht en dit inzicht zorgt voor gespreksstof.

Wil je weten of het inzetten van een ‘slim horloge’ iets is voor jou of je cliënt? En wil je weten hoe je cliënt het dragen van een slim horloge ervaart? Bekijk dan de informatie op de website. Hier delen professionals en een cliënt onder andere hun ervaring over het gebruik van de horloges.