Delictanalyse voor mensen met een LVB

7 maart 2024

Gezien het hoge percentage van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in de forensische zorg, was het belangrijk dat de al bestaande delictanalyse* passend en bruikbaar gemaakt werd voor cliënten met een LVB. In samenwerking met De Pompekliniek, gesubsidieerd door het KFZ, is dit gelukt.

Samenwerking

De aangepaste delictanalyse is binnen de Borg-instellingen getest en geëvalueerd. De pilot vond plaats in samenwerking met delictanalisten en cliënten binnen verschillende behandelsettingen. De aangepaste delictanalyse draagt bij aan het professionaliseren en uniformiseren van delictdiagnostiek voor deze doelgroep binnen de forensische zorg.

Eindproducten: Delictanalyse voor mensen met een licht verstandelijke beperking

 

*De delictanalyse is een diagnostisch instrument waarmee de gebeurtenissen die hebben geleid tot het gepleegde delict in kaart gebracht worden.