Risicomanagementscholing

7 november 2023

In samenwerking met het EFP is een korte scholing van een dag ontwikkeld over risicomanagement.

De focus van de scholing ligt op het lezen en interpreteren van de diverse instrumenten, de afstemming op de specifieke aandachtspunten bij de SGLVG-doelgroep en oefening met casuïstiek. Ook wordt er aandacht besteed aan het opstellen van een risicomanagementplan en de aansluiting met de werkvloer. 

Deelnemers aan deze scholingsdag hebben hiervoor al een persoonlijke uitnodiging ontvangen.