Analyse en Interventie bij herhaaldelijk zelfbeschadigend gedrag

Dit project heeft tot doel om te onderzoeken of een gedetailleerde analyse van de omstandigheden waaronder zelfbeschadigend gedrag optreedt, omgezet kan worden in interventies.

In residentiële voorzieningen voor cliënten met een (licht) verstandelijke beperking verblijft een groep cliënten die zichzelf over een lange periode (soms jaren) herhaaldelijk verwonden. Uit onderzoek dat hiernaar is uitgevoerd blijkt verder dat een kleine selectie van cliënten met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) betrokken is bij een groot aantal incidenten van zelfbeschadigend gedrag. Zelfbeschadigend gedrag heeft naast de somatische risico's ook vaak een sterk negatieve invloed op de prognose en resocialisatiekansen van cliënten met een LVB.

Daarnaast heeft het meemaken van (herhaaldelijk) zelfbeschadigend gedrag ook een grote psychologische impact op de begeleiders (zie van den Boogaard et al., 2018) en de mede-cliënten die ermee geconfronteerd worden. Dit project richt zich op een groep cliënten die zichzelf herhaaldelijk verwonden, met als doel om te onderzoeken of een door intensieve beeldvorming van de aard en ernst van de incidenten van zelfbeschadiging, en met name de omstandigheden waaronder ze plaatsvinden, door het behandelteam gekomen kan worden tot preventie van dit ernstige gedrag.

Waar staan we nu

De projectmethode is ingediend bij de Ethical Committee Social Sciences (ECSW) en goedgekeurd. De voorbereidingen voor het onderzoek zijn uitgewerkt, maar met het oog op alle huidige ontwikkelingen waren we genoodzaakt het onderzoek enkele maanden uit te stellen. Bij de subsidieverstrekker is een aanvraag ingediend -en goedgekeurd- voor verlenging van de subsidieperiode.

Na de informatievoorziening en werving van deelnemers is gestart met de pilotfase. Deze was gepland in de periode augustus tot en met november 2021, maar loopt iets uit tot december 2021. Medio mei verwachten we de onderzoeksresultaten op deze website te presenteren.

De projectleider van dit onderzoek is Petra Sterken in samenwerking met Peter de Looff. Heb je vragen over dit onderzoek, mail dan naar info@deborg.nl.

Dit project is mede mogelijk gemaakt met een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Status

Projectperiode: april 2020 - december 2021

  Projectplan Analyse En Interventie Bij Herhaaldelijk Zefbeschadigend Gedrag