Adaptieve vragenlijst verstandelijke beperking (AVVB)

Ontwikkeling van een hanteerbare vragenlijst voor het in kaart brengen van het adaptief functioneren.

Met de komst van de DSM-5 is in de classificatie van een verstandelijke beperking het begrip adaptief functioneren meer centraal komen te staan. Het IQ geeft niet altijd een duidelijk beeld van wat iemand daadwerkelijk in de praktijk kan. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat iemand altijd zwart rijdt. Niet omdat hij niet wil betalen maar omdat hij niet begrijpt hoe de OV-chipkaart werkt. Als je dit weet kan de cliënt gerichter geholpen worden.

Adaptieve Vragenlijst Verstandelijke Beperking

Om een goed beeld te krijgen van de cliënt is er een vragenlijst ontwikkeld die het adaptief functioneren volgens de DSM-5 criteria in kaart brengt, de Adaptieve Vragenlijst Verstandelijke Beperking (AVVB, Jonker et al., 2016). De lijst meet zowel de conceptuele, sociale als praktische domeinen van functioneren. De intentie is om de AVVB niet alleen te gebruiken om een verstandelijke beperking vast te stellen, maar ook om zwakbegaafden te kunnen classificeren. Als de cliënt goed in beeld gebracht is kan hij gerichter begeleid worden. Dit leidt uiteindelijk tot een prettiger leven voor de cliënt en het levert een zichtbaar resultaat op voor de begeleider.

De AVVB in de praktijk

De Borg heeft een subsidie gekregen voor het hanteerbaar maken van de AVVB voor breed gebruik. Deze subsidie is verstrekt in het kader van de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg. Na twee kleinschalige onderzoeken is de afgelopen twee jaar grootschalig onderzoek gedaan naar de AVVB, om te onderzoeken of de AVVB een bruikbaar instrument is om adaptieve vaardigheden van cliënten in kaart te brengen. Aan dit onderzoek hebben 62 verschillende organisaties meegewerkt. We kunnen stellen dat we met de grote onderzoeksgroep van 2210 participanten alle uitslagen met meer dan zekerheid kunnen presenteren. Onze speciale dank gaat uit naar alle instellingen die zich hebben meegedaan aan het onderzoek naar de AVVB.  

Waar staan we nu

Op dinsdag 22 september jl. is er een bijeenkomst georganiseerd voor betrokkenen waar de eerste resultaten zijn gepresenteerd. Achtergrond informatie en de eerste resultaten zijn te lezen in het vernieuwde De Borg Magazine 'Client in beeld door AVVB'.

In 2020 wordt vervolgonderzoek gedaan door de uitvoer van een verdiepingsslag in de vorm van een hermeting en een toets of cliënten zelf de lijst kunnen invullen. Met deze kennis kan de vragenlijst vervolmaakt worden en de uitkomsten vertaalt in een handleiding die om niet beschikbaar wordt gesteld.

Presentatie slotbijeenkomst AVVB

Presentatie Henk Nijman 

Copyright De Borg | Niets uit deze presentaties mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt zonder toestemming van de auteur | Info@deborg.nl

Dit project is mede mogelijk gemaakt met een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Status

Projectperiode: januari 2018 - december 2019 Projectperiode vervolgonderzoek: januari 2020 - december 2020

Downloads

AVVB Adaptieve Vragenlijst Verstandelijke Beperking

De Borg Magazine 'Client In Beeld Door AVVB' Juni 2020

De Borg Magazine 'Client In Beeld Door AVVB' Update September 2020

AVVB Resultaatoverzicht Nieuwe Data Juni 2020