Dag van de Forensische Zorg

24 mei 2022

Op dinsdag 24 mei a.s. neemt De Borg weer deel aan de 'Dag van de Forensische Zorg'. Bezoek ons op het ervaringsterras en volg de Talk over het onderzoek naar de behandeleffecten van mensen met SGLVG.

Naast informatie over De Borg staat het ervaringsterras deze editie in het teken van: het opleidingstraject SGLVG (+) en het informatieprogramma voor de implementatie van biosensoren. De Talk gaat over het onderzoek naar de behandeleffecten van mensen met SGLVG.

Opleidingstraject SGLVG (+)

De Borg heeft een opleidingstraject SGLVG (+) ontwikkeld voor Borgmedewerkers en medewerkers die verderop in de zorgketen met de doelgroep SGLVG te maken hebben. Deze kennis en leergang moet voor iedereen toegankelijk zijn die met deze cliënten te maken krijgen. Het is van essentieel belang dat deze kennis en kunde ook bij de andere zorgaanbieders terecht komen, zodat de overgangen voor de cliënt soepel verlopen. Het beoogde effect is dat de begeleiders naast een stevige persoonlijkheid ook adequate kennis over deze doelgroep in huis hebben.

Informatieprogramma Biosensoren

Ter ondersteuning van de kennisdeling en implementatie van biosensoren wordt is er een informatieprogramma ontwikkeld. Het informatieprogramma is gericht op drie doelgroepen; onderzoekers, behandelaren / begeleiders en cliënten. Voor de cliënt is een animatie gemaakt welke inhoudelijk aansluit bij het gemiddelde cliënt niveau. De behandelaar kan de cliënt aanbieden hiernaar te kijken voorafgaand aan gebruik. Dit is mede ter ondersteuning en ontlasting van de behandelaar. Voor de overige doelgroepen is een serie van filmpjes gemaakt van gemiddeld twee minuten per film. Deze zijn afzonderlijk van elkaar te bekijken en de gebruiker kan zelf kiezen welk onderwerp wordt bekeken. De informatie is dus naar eigen keuze, tijd en tempo te volgen. Bij nieuwe inzichten of ontwikkelingen kan een onderdeel worden aangepast of toegevoegd.

Onderzoek naar de behandeleffecten van mensen met SGLVG

In vervolg op de evaluatie 2007-2012 is opnieuw onderzoek gedaan naar de behandeleffecten van mensen met een lichte verstandelijke beperking die kampen met ernstige gedragsproblemen (SGLVG) en die mogelijk in aanraking zijn gekomen met justitie (SGLVG+). Het vergelijken van de eerste en de tweede effectmeting geeft ook inzicht in alle veranderingen die er de afgelopen jaren in de sector en vooral ook de doelgroep hebben plaatsgevonden en van invloed zijn op de behandeling. De uitkomsten van het onderzoek leveren inzichten op die we graag delen.

Bezoek De Borg bij de Talk en op het ervaringsterras en laat je informeren over deze onderwerpen. We ontmoeten je graag op 24 mei!